FANDOMTỪ-ĐIỂN NGÔ-VIỆT BETA

UY-ZWTJÉ BETA


SÈŬSO / TÌM-KIẾM

VENẐW-SÈŬSO / TÌM-KIẾM CHỮ-CÁI
B P M V F D T N N̂̕ L G K H Ĥ
Ĝ Ĉ Ĉ̕ C Z S Ĵ Ŝ Q J Ŭ A O Ŏ E I Y U W

NÀY TỪ-ĐIỂN LÀ DỊCH-ĐIỂN NGÔ-VIỆT.

NGÔ-NHẬT

NGÔ-ANH

NGÔ-PHÁP

NGÔ-HÀN


HÁN-TỰ TỰ-ĐIẾN


Bộ-gõ tiếng-Ngô